***

***

***

* * *2.12.13

Hageri Harrastusteater Sulu külakeskuses 28.11.2013

28.novembri õhtul kell 19:00 sai Sulu Külakeskuses näha Hageri Harrastusteatri etendust "Pildikesi lauluisa noorpõlvest ehk Kreutzwald Hageris". Enn Mälgandi "Aida-Vidri vaadanduste" põhjal Virve Õunapuu poolt kirjutatu lavastas Jaanus Kõrv.


Üllatuslikult lisandus teatritükile veel publikut naerutanud Küla Karla etteaste.


Aitäh Hageri Harrastusteatrile ja publikule, kes vaatamata kehvale ilmale ja teeoludele siiski kohale jõudsid ja loodetavasti ka kenasti koju tagasi.


Kadritrall 23.11.2013

 

 


 

Suured tänud perekond Kusminile ja Martmale auhinna -ja loosifondi sisustamise eest.

Aitäh Aleksander Kurusonile Fotode eest!

Täname loomulikult ka kõiki külalisi, kes leidsid aega ja lusti sügisõhtul kodust välja kadripeole tulla!

1.12.13

Kangakoolitused II ja III - 21. ja 25.11.2013

Lõime-Rapuntsel


Niietamine

Soastamine

Kudumine villase lõime ja villase lõngaga kiritelgedel

Maatelgedel kudumine

Soastamine kiritelgedel


Vaiba mustri vaatamine sülearvutist


Täname
toetajaid LEADER-programmi,
Märjamaa Vallavalitsust,
projekti läbiviijat Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi,
juhendaja Eva-Liisa Kriisi!
Suured tänud ka projekti koostamise ja väga maitsvate kõhutäite eest!
Aitäh Piretile keraamiliste kingituste eest!
Loomulikult täname südamest kõiki osalejaid, kes rõõmsameelselt ja pühendunult teadmisi omandamas käisid ja ehk edaspidigi süstikut sõidutama tulevad.

Toidukoolituse kolmas päev 17.11.2013

Magusa kringli keerutamineSuur pastategu


 

 Pasta maitsmine ja tuuletaskutegu.


Valmis soolane kringel.Valmis magus kringel. Laseme jalgadel puhata ja maitseme hõrgutisi: soolast ja magusat kringlit, Napoleoni kooki, juustukooki,  soolase ja magusa täidisega tuuletaskuid, piparkooke, tuunikalatorti ja-tarrendist. 


Täname projekti läbiviijat Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi!
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Ajalugu

Küla oli endise Haimre mõisa küla. Sulu (Sulgel) küla mainiti juba piiriajamisel 25. nov. 1390. aastal, kui määrati kindlaks vasall Claves Üxküll’i Velise mõisa ja Märjamaa kihelkonna Sulu küla (M. Aitsamil mõis) tolleaegse valdaja vasall Kersten Kutslef’i vaalduste piir.(773)Järgmisena mainitakse siinset küla (Sullus od. Sulal) 1566. aastal.(774) Esialgne vana küla eksisteeris kuni ajavahemikuni 1795-1798, mil Haimre mõis siinse küla asemele oma karjamõisa rajas.
773Mihkel Aitsam „Vigala kihelkonna ajalugu“ käsikiri lk. 38
774Tallinna Ajaloomuuseum, f, 92, nim. 1, toimik 25,
register 295-339. lk. 132
Sergei Seeland „Velise valla ajaloost“ Velise 2005

*

1717-1795 töötas Sulu paberiveski. Jahuveski rentis mõisalt Tallinnast pärit Oloff Brandt ja ehitas selle ümber paberiveskiks.Sulu paberiveski 1938. aastal
*
1904 mõisa põldude „torutamine“

1908 Maad müüdi asutaludeks. Sulu karjamõis oli panditud Maapangale ja võlga ei suudetud tasuda.

1916 Jõele ehitati I sild. Ehitajaks Haimrest pärit mees – Jaan Riisman. Kogu materjal saeti käsitsi.

Sulu I silla ehitamine
*
1921 Jüri Tiits ostis koos taluga tellisetehase. Ta oli olnud Venemaal mitmes mõisas aednikuks ning rajas Tönki puukooli. Lisaks töötas ta veel õpetaja ja organistina.

Töngi tellisetehas
*

Jüri Tiits Töngi puukoolis istikute keskel
*
1930 Sulu naispere korraldas oma kuludega Möldriaasa talus toiduvalmistamise kursused. Foto ilmus ka Taluperenaises.

Kokanduskursused: taga (vasakult):Lydia Valler, Marie Mikkus, Luise Lemmik, Kõo Kalju, Meeri Kirsipuu, Evlalia Limberg; keskel (vasakult):Aleksander Lemmik, Tiina Luht, Liide Tiits, Liisi Tiits, Liisa Kalju, Alviine Akermann; ees (vasakult): Ann Lillemaa, ..?.., ..?.., juhendaja: M. Teenus.
*
1935 rajati telefoniliin Veliselt Sulule

„PREEDIK PUDIRULL’i“ tegelaskond 06.09.1936. aastal.Taga (vasakult):Eduard Tiits (etteütleja), Evlalia Limberg,Jüri Haak, Karl Tamberg, Aliise Haak; ees (vasakult):Jaan Limberg, Leonilla Limberg, Jaan Haak.
*
1940 elas külas 82 inimest ja külavanemaks oli Aleksander Valler

Aleksander Valler 1935. aastal
*

Keelpilliorkester: taga (vasakult): Georg Eduard Tiits, Valodja Kusmin,Jaan Gildeman, Georg Kusmin; ees (vasakult):Jüri Põikpuu, Paul Tiits, Ants Tõiste.
*
1949.a. kevadel loodi Sulu külast kolhoos „Nõukogude Eesti“. Suurus 430 ha, sellest põldu 154 ha. Kolhoosi esimees Otto Tiits, arveametnik Adam Kirsipuu, põllundusbrigadirid: Aleksander Lemmik, Jaan Limberg ja Paul Mikker. Esimesed karjatalitajad: Liina Haak, Agda Tamberg ja Velda Mikker. Lüpsikari asus endises mõisa karjalaudas, hobused Annil ja Jäntsis.

Sulu lauda lüpsinaised (vasakult): Agathe Tamberg, Aliide Parnabas, Neonilla Limberg, Liina Haak.Taga Jüri Põikpuu (1963)
*
1949 Sulu küla talud: Hiireoja ja Uduna liideti „ Sulevi“ kolhoosi ja Käriselja külaga.

1955 „Sädeme“ kolhoosist toodi elekter Kasemetsale, Rehele ja Mustikale, aasta hiljem Möldriaasale.

1958 valmis Sulu oma alajaam

1963 sai Velise-Haimre tee kruusakatte

1971 heakorrakonkursil anti välja 3 I kohta. Ühe I koha sai Adam Kirsipuu kodu.

1975 21.01. Jaan Limbergi 90. juubeli tähistamine ja austamisõhtu Velise kultuurimajas. Jaan oli Eesti NSV teeneline metsakasvataja, Eesti Looduskaitse Seltsi liige, väsimatu ühis- ja seltskonnategelane. Tema kirjutatud artiklid ilmusid rajoonilehes.

Jaan Limbergi (pildil paremal) 90. juubeli tähistamine Velise kultuurimajas (1975)
*
1976 valmis praegune Sulu sild

1979/80 Sulul maaparandus, tehakse kruusatee Sulult Jõeääre külla


1986 juuli keskel I küla kokkutulek Külaotsa talus. Korraldajad: Salme Raadik, Aliide ja Jaan Parnabas, Ellen Valler, Ilmar Valdek, Helje Põhinurm jt. Osalejaid oli 90 ringis.

1986.aasta kokkutulekul

1986. aasta kokkutuleku ühispilt
*
1991 juulis II küla kokkutulek

*

2003 Kihuna talu sai Kodu Kauniks konkursil II koha

*

2005 06.03. toimus Kihuna talus küla koosolek. Külavanemaks valiti Aile Pajula.

_____________________________________

Järgnevate sündmuste kohta leiate pildimaterjali

"Pilte Sulu küla tegemistest" teemanime alt.

Sõbrad