***

***

***

* * *2.3.12

Vastlaüritus 2012

18. veebruaril tehti Sulul vastlatralli. Kohale tuli ligi 40 inimest. Kokku saime Sulu külamajas. Kõigepealt täideti vastlakuklid ja rüübati sooja jooki, mille kõrval said kõik üksteist tervitada, polnud ju mõnda aega juba näinud. 

Reesõitu ootamas

Pärast väikest reesõitu alustasime võistlustega. Esimeseks ülesandeks oli „seakärsa“ tagaajamine – puidust kaikaga tuli puitketas stardist märgitud kohani ja tagasi ajada. Võistlesid mehest ja naisest koosnevad paarid. Võidu võtsid selles võistluses Aile ja Aleksander, järgnesid Aune ja Anti ning Katrin ja Karli.

"Seakärsa" tagaajamine

Järgmiseks mindi Mustika jõekaldale kelku ja rege proovima. Lasti alla ka lumerõngaga (snowtube). Märgiti maha ka pikimad liud. Täiskasvanute arvestuse esikolmikusse kuulusid Aune, Glooria ja Raivo, laste omasse Keidi, Asko ja Agnes. Palju põnevust pakkus ka reega vastlaliu tegemine. Kui sõit algas, oli regi rahvast täis. 

Mägi, hoia alt, siit me tuleme!

Kui liud lastud, liikusime tagasi külamajasse. Kes kohe pliidi äärde sooja ei läinud, võis ubade noppimises kätt proovida. Oad tuli kandikult kruupide hulgast välja noppida ja kaussi panna. Kelle kausi all kaal kõige suuremat numbrit näitas, see oli kõige nobedam olnud. Iga kaussi sattunud kruup andis ühe trahvigrammi. Täiskasvanuist olid nobedaimad Katrin, Anti ja Egle, lastest Keidi, Kaspar ja Agnes. Tublid olid muidugi kõik osavõtjad ja kaasaelajad.  

Näpuosavust testimas

Kui spordiga ühelpool, siis võis hakata keha kinnitama. Väga maitsva hernesupi tõi kaasa Kihuna pere. Vastlakuklid ja kohv täiendasid seda toidutraditsiooni veelgi. Maitsti ka enda kaasa võetud suupisteid ja joogipoolist. Kui kõhud täis said, siis autasustati võistluste parimaid, lapsed said kõik meeles peetud. Kuulati ka veidi omaloomingut ning arutati lähenevaid sündmusi, kus osaleda ja mida enda korraldatavate ürituste jaoks on vaja tegema hakata.

Veidi enne supi söömist

Oli lõbus päev nii lastele kui täiskasvanutele, seda enam, et ka ilmataat ettevõtmist soosis. 
Suur tänu kõigile, kes päeva õnnestumiseks oma panuse andsid, nii osavõtlikkuse kui materiaalse toetuse näol. 

Fotomaterjali eest täname perekond Kurusoni!

 SIIT LEIAD VEEL PILTE

Ajalugu

Küla oli endise Haimre mõisa küla. Sulu (Sulgel) küla mainiti juba piiriajamisel 25. nov. 1390. aastal, kui määrati kindlaks vasall Claves Üxküll’i Velise mõisa ja Märjamaa kihelkonna Sulu küla (M. Aitsamil mõis) tolleaegse valdaja vasall Kersten Kutslef’i vaalduste piir.(773)Järgmisena mainitakse siinset küla (Sullus od. Sulal) 1566. aastal.(774) Esialgne vana küla eksisteeris kuni ajavahemikuni 1795-1798, mil Haimre mõis siinse küla asemele oma karjamõisa rajas.
773Mihkel Aitsam „Vigala kihelkonna ajalugu“ käsikiri lk. 38
774Tallinna Ajaloomuuseum, f, 92, nim. 1, toimik 25,
register 295-339. lk. 132
Sergei Seeland „Velise valla ajaloost“ Velise 2005

*

1717-1795 töötas Sulu paberiveski. Jahuveski rentis mõisalt Tallinnast pärit Oloff Brandt ja ehitas selle ümber paberiveskiks.Sulu paberiveski 1938. aastal
*
1904 mõisa põldude „torutamine“

1908 Maad müüdi asutaludeks. Sulu karjamõis oli panditud Maapangale ja võlga ei suudetud tasuda.

1916 Jõele ehitati I sild. Ehitajaks Haimrest pärit mees – Jaan Riisman. Kogu materjal saeti käsitsi.

Sulu I silla ehitamine
*
1921 Jüri Tiits ostis koos taluga tellisetehase. Ta oli olnud Venemaal mitmes mõisas aednikuks ning rajas Tönki puukooli. Lisaks töötas ta veel õpetaja ja organistina.

Töngi tellisetehas
*

Jüri Tiits Töngi puukoolis istikute keskel
*
1930 Sulu naispere korraldas oma kuludega Möldriaasa talus toiduvalmistamise kursused. Foto ilmus ka Taluperenaises.

Kokanduskursused: taga (vasakult):Lydia Valler, Marie Mikkus, Luise Lemmik, Kõo Kalju, Meeri Kirsipuu, Evlalia Limberg; keskel (vasakult):Aleksander Lemmik, Tiina Luht, Liide Tiits, Liisi Tiits, Liisa Kalju, Alviine Akermann; ees (vasakult): Ann Lillemaa, ..?.., ..?.., juhendaja: M. Teenus.
*
1935 rajati telefoniliin Veliselt Sulule

„PREEDIK PUDIRULL’i“ tegelaskond 06.09.1936. aastal.Taga (vasakult):Eduard Tiits (etteütleja), Evlalia Limberg,Jüri Haak, Karl Tamberg, Aliise Haak; ees (vasakult):Jaan Limberg, Leonilla Limberg, Jaan Haak.
*
1940 elas külas 82 inimest ja külavanemaks oli Aleksander Valler

Aleksander Valler 1935. aastal
*

Keelpilliorkester: taga (vasakult): Georg Eduard Tiits, Valodja Kusmin,Jaan Gildeman, Georg Kusmin; ees (vasakult):Jüri Põikpuu, Paul Tiits, Ants Tõiste.
*
1949.a. kevadel loodi Sulu külast kolhoos „Nõukogude Eesti“. Suurus 430 ha, sellest põldu 154 ha. Kolhoosi esimees Otto Tiits, arveametnik Adam Kirsipuu, põllundusbrigadirid: Aleksander Lemmik, Jaan Limberg ja Paul Mikker. Esimesed karjatalitajad: Liina Haak, Agda Tamberg ja Velda Mikker. Lüpsikari asus endises mõisa karjalaudas, hobused Annil ja Jäntsis.

Sulu lauda lüpsinaised (vasakult): Agathe Tamberg, Aliide Parnabas, Neonilla Limberg, Liina Haak.Taga Jüri Põikpuu (1963)
*
1949 Sulu küla talud: Hiireoja ja Uduna liideti „ Sulevi“ kolhoosi ja Käriselja külaga.

1955 „Sädeme“ kolhoosist toodi elekter Kasemetsale, Rehele ja Mustikale, aasta hiljem Möldriaasale.

1958 valmis Sulu oma alajaam

1963 sai Velise-Haimre tee kruusakatte

1971 heakorrakonkursil anti välja 3 I kohta. Ühe I koha sai Adam Kirsipuu kodu.

1975 21.01. Jaan Limbergi 90. juubeli tähistamine ja austamisõhtu Velise kultuurimajas. Jaan oli Eesti NSV teeneline metsakasvataja, Eesti Looduskaitse Seltsi liige, väsimatu ühis- ja seltskonnategelane. Tema kirjutatud artiklid ilmusid rajoonilehes.

Jaan Limbergi (pildil paremal) 90. juubeli tähistamine Velise kultuurimajas (1975)
*
1976 valmis praegune Sulu sild

1979/80 Sulul maaparandus, tehakse kruusatee Sulult Jõeääre külla


1986 juuli keskel I küla kokkutulek Külaotsa talus. Korraldajad: Salme Raadik, Aliide ja Jaan Parnabas, Ellen Valler, Ilmar Valdek, Helje Põhinurm jt. Osalejaid oli 90 ringis.

1986.aasta kokkutulekul

1986. aasta kokkutuleku ühispilt
*
1991 juulis II küla kokkutulek

*

2003 Kihuna talu sai Kodu Kauniks konkursil II koha

*

2005 06.03. toimus Kihuna talus küla koosolek. Külavanemaks valiti Aile Pajula.

_____________________________________

Järgnevate sündmuste kohta leiate pildimaterjali

"Pilte Sulu küla tegemistest" teemanime alt.

Sõbrad