***

***

***

* * *29.7.13

Lastepäev Sulu külakeskuses 20.07.2013

Juulikuu kolmandal laupäeval peeti Sulul lastepäeva. Kohalejõudnuid tervitas Pipi, kellega ka kogu päeva jooksul sai lõbusaid mänge mängida.Koos vaatasime Eesti Lasteteatri etendust "Kuidas Mesikäpp meistriks sai". See oli mõnus vaatamine ka täiskasvanutele.Grilliruumis sai keraamikat valmistada ja seda võimalust ka usinasti kasutati.Kui pool päeva läbi sai, võis pannkoogipidu alata.Päeva jooksul võis hüpata batuudil. Lapsi rõõmustas ka Konuvere talli poni.


Projekti elluviija oli MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts.
Tegevusi toetas LEADER programm ja Märjamaa Vallavalitsus.

Suur tänu perenaisele, päevajuhile, keraamikaõpetajale, teatrile, ponile ja perenaistele, toitlustajatele, puhvetipidajatele ja teistele abilistele ning muidugi külalistele, tänu kellele õu ja tuba tegutsejaid täis oli!

 Ajaleheartikli teema kohta leiab

VAATA LISAKS ALEKSANDER KURUSONI FOTOSID SELLEST PÄEVAST!

Keraamikakursused 14.07.2013

Toimusid keraamikakursused Sulu külakeskuses.

III Wäega Pärimuse Päevad Sulu külamajas 9.07-11.07.2013

Seekord oli peateemaks EESTI NAISE SEELIK. Rohkem infot leiab: http://wegawrk.wordpress.com.
Külas käis ka etendus, mida võisid kaema tulla ka need, kes käsitööpäevadest näputööga osa ei võtnud. Enne majja sisenemist võis seina ääres näha kauneid puidutükile maalitud pildikesi ja nöörile riputatud vastvärvitud T-särke, mis tekitasid mõnusa meeleolu.


Kuulajaid tuli kohale mitmest kandist, maja kajas laulust ja pillimängust. Pärast etendust astuti läbi ka käsitöönäituselt, kus võis näha nii kohapeal valmistatud esemeid kui kaasavõetuid. Seinu kaunistas ka näitus "Ese räägib oma lugu". 


23.7.13

5.-6.juuli 2013 Saaremaa õppereis

Artikli reisi kohta leiab 
7. augusti Märjamaa Nädalalehe 6. leheküljelt.
Hellamaa külakeskuses

Seitsme tuule aias
Valjala kirikus
Sakla raadiomuuseum
Angla tuulikumäel
Metskülas
Ansumardi talus
Kaali meteoriidikraater
Käesla külaplatsil

Kärla laululava juures
Sõrve villaveskis
Euroopa keskpunktisSõrve säär


1.7.13

2013.aasta keraamikavalmistamise kursuste esimene päev, 30.juuni

30. juunil alustasime keraamikavalmistamise kursuste sarja. Päeva alustasime kell 10:00.Tegijaid jätkus nii grilliruumi kui saali.Üksteise järel valmisid kunstiteosed, üks uhkem kui teine.Naerusuised keraamikud valmistasid kausse, kannusid, tasse, vaase, kuivainenõusid, erinevaid aluseid,välitingimustesse silte, lillepotte, valmis ka näiteks latern.


Lapsed meisterdasid väiksemaid esemeid ja kujukesi.


Pika päeva vahepausil pakuti ka kehakinnitust. Maitsti ka ühe osaleja külakostiks toodud torti.
Veetsime mõnusa keraamikapäeva, aeg lausa lendas ja kella 18:00 ajal panimegi asjad kokku.
Suur tänu osalejatele ja õpetajale, Leader meetmele ja Märjamaa Vallavalitsusele!
Kohtumiseni 14. juulil Sulu külamajas.
Tulekust anna palun varem teada!
Registreerumine numbril: 5669 2390 Piret

Sulu küla jaanituli 23.06.2013

Jaanilaupäeval tegime tuld ja küpsetasime liha,


 viskasime kummikut ja jooksukinga.


Olime õnnelikud ilusa ilma üle, keerutasime jalga ja istusime jagsillal varbaidpidi vees.


Keraamika põletamine juuni lõpus Sulu külamaja juures

20.juunil sai ahju pakitud selle aasta esimese põletuskorra saviesemed.Asjad sai välja võetud jaanilaupäeva õhtupoolikul.

Ajalugu

Küla oli endise Haimre mõisa küla. Sulu (Sulgel) küla mainiti juba piiriajamisel 25. nov. 1390. aastal, kui määrati kindlaks vasall Claves Üxküll’i Velise mõisa ja Märjamaa kihelkonna Sulu küla (M. Aitsamil mõis) tolleaegse valdaja vasall Kersten Kutslef’i vaalduste piir.(773)Järgmisena mainitakse siinset küla (Sullus od. Sulal) 1566. aastal.(774) Esialgne vana küla eksisteeris kuni ajavahemikuni 1795-1798, mil Haimre mõis siinse küla asemele oma karjamõisa rajas.
773Mihkel Aitsam „Vigala kihelkonna ajalugu“ käsikiri lk. 38
774Tallinna Ajaloomuuseum, f, 92, nim. 1, toimik 25,
register 295-339. lk. 132
Sergei Seeland „Velise valla ajaloost“ Velise 2005

*

1717-1795 töötas Sulu paberiveski. Jahuveski rentis mõisalt Tallinnast pärit Oloff Brandt ja ehitas selle ümber paberiveskiks.Sulu paberiveski 1938. aastal
*
1904 mõisa põldude „torutamine“

1908 Maad müüdi asutaludeks. Sulu karjamõis oli panditud Maapangale ja võlga ei suudetud tasuda.

1916 Jõele ehitati I sild. Ehitajaks Haimrest pärit mees – Jaan Riisman. Kogu materjal saeti käsitsi.

Sulu I silla ehitamine
*
1921 Jüri Tiits ostis koos taluga tellisetehase. Ta oli olnud Venemaal mitmes mõisas aednikuks ning rajas Tönki puukooli. Lisaks töötas ta veel õpetaja ja organistina.

Töngi tellisetehas
*

Jüri Tiits Töngi puukoolis istikute keskel
*
1930 Sulu naispere korraldas oma kuludega Möldriaasa talus toiduvalmistamise kursused. Foto ilmus ka Taluperenaises.

Kokanduskursused: taga (vasakult):Lydia Valler, Marie Mikkus, Luise Lemmik, Kõo Kalju, Meeri Kirsipuu, Evlalia Limberg; keskel (vasakult):Aleksander Lemmik, Tiina Luht, Liide Tiits, Liisi Tiits, Liisa Kalju, Alviine Akermann; ees (vasakult): Ann Lillemaa, ..?.., ..?.., juhendaja: M. Teenus.
*
1935 rajati telefoniliin Veliselt Sulule

„PREEDIK PUDIRULL’i“ tegelaskond 06.09.1936. aastal.Taga (vasakult):Eduard Tiits (etteütleja), Evlalia Limberg,Jüri Haak, Karl Tamberg, Aliise Haak; ees (vasakult):Jaan Limberg, Leonilla Limberg, Jaan Haak.
*
1940 elas külas 82 inimest ja külavanemaks oli Aleksander Valler

Aleksander Valler 1935. aastal
*

Keelpilliorkester: taga (vasakult): Georg Eduard Tiits, Valodja Kusmin,Jaan Gildeman, Georg Kusmin; ees (vasakult):Jüri Põikpuu, Paul Tiits, Ants Tõiste.
*
1949.a. kevadel loodi Sulu külast kolhoos „Nõukogude Eesti“. Suurus 430 ha, sellest põldu 154 ha. Kolhoosi esimees Otto Tiits, arveametnik Adam Kirsipuu, põllundusbrigadirid: Aleksander Lemmik, Jaan Limberg ja Paul Mikker. Esimesed karjatalitajad: Liina Haak, Agda Tamberg ja Velda Mikker. Lüpsikari asus endises mõisa karjalaudas, hobused Annil ja Jäntsis.

Sulu lauda lüpsinaised (vasakult): Agathe Tamberg, Aliide Parnabas, Neonilla Limberg, Liina Haak.Taga Jüri Põikpuu (1963)
*
1949 Sulu küla talud: Hiireoja ja Uduna liideti „ Sulevi“ kolhoosi ja Käriselja külaga.

1955 „Sädeme“ kolhoosist toodi elekter Kasemetsale, Rehele ja Mustikale, aasta hiljem Möldriaasale.

1958 valmis Sulu oma alajaam

1963 sai Velise-Haimre tee kruusakatte

1971 heakorrakonkursil anti välja 3 I kohta. Ühe I koha sai Adam Kirsipuu kodu.

1975 21.01. Jaan Limbergi 90. juubeli tähistamine ja austamisõhtu Velise kultuurimajas. Jaan oli Eesti NSV teeneline metsakasvataja, Eesti Looduskaitse Seltsi liige, väsimatu ühis- ja seltskonnategelane. Tema kirjutatud artiklid ilmusid rajoonilehes.

Jaan Limbergi (pildil paremal) 90. juubeli tähistamine Velise kultuurimajas (1975)
*
1976 valmis praegune Sulu sild

1979/80 Sulul maaparandus, tehakse kruusatee Sulult Jõeääre külla


1986 juuli keskel I küla kokkutulek Külaotsa talus. Korraldajad: Salme Raadik, Aliide ja Jaan Parnabas, Ellen Valler, Ilmar Valdek, Helje Põhinurm jt. Osalejaid oli 90 ringis.

1986.aasta kokkutulekul

1986. aasta kokkutuleku ühispilt
*
1991 juulis II küla kokkutulek

*

2003 Kihuna talu sai Kodu Kauniks konkursil II koha

*

2005 06.03. toimus Kihuna talus küla koosolek. Külavanemaks valiti Aile Pajula.

_____________________________________

Järgnevate sündmuste kohta leiate pildimaterjali

"Pilte Sulu küla tegemistest" teemanime alt.

Sõbrad