***

***

***

* * *16.2.13

Vastlatrall Sulul 16.02.2013

Pidasime lõbusalt vastlapäeva, kokku sai seekord 30 inimest. Eks haigustelaine takistas nii mõndagi trallitada soovijat, aga soovime neile kiiret paranemist ja ehk kohtume järgmisel aastal.

Päeva alustasime kelguga puujumbi vedamise võistlusega. Kohati aitas tasa ja targu tegutsemine, et kurvi peal koormat ei kaotaks ning mida kiiremini tagasi alguspunkti jõuti, seda parem. Kolm kiiremat olid selles Aune, Rauno ja Merili.


Pärast esimest tegevust suundusime kelgumäele. Tegime ree- ja kelgusõitu. Mehed, nagu metsapullid, vedasid ree jälle mäest üles. Sõideti nii täispuhutava kui tavalise plastkelguga. Kui juba piisavalt niisama lõbutsetud oldi, mõõdeti kellel kõige pikemat lina loota.

Lastest libises kõige kaugemale Aliisi kelk, järgmine oli Agnes ja kolmas tulemus kuulus Madisele. Täiskasvanute kolm pikemat liugu kuulusid Aunele, Merilile ja Viirele.

Kui põsed ja ninad punaseks said tehtud, siis sõitsime tagasi külamajasse, kus ootasid hernesupp ja kuklid.
Samas oli võimalus ka eelmisel aastal tuttavaks saanud oanoppimises osavust üles näidata. Etteantud ajaga tuli kruupide hulgast võimalikult palju ubasid välja noppida. Ubade hulka sattunud kruubid andsid trahvigramme. Lastest näitas kõige nobedamaid näppe Keidi, järgnesid Madis ja Aleksander. Täiskasvanutest oli kõige usinam Janelle ja teisel-kolmandal kohal asetsesid Mart ja Aune.

Kukli kõrvale pakuti ka autasustamist. Tänud supi- ja kuklimeistrile ja abilistele! Aitäh ka toetajatele!
Oli vahva päev, kohtumiseni järgmisel aastal!

VEEL VASTLAPILTE

Paavo Kivine Georg Lurichist 05.12.2012 Sulul

5.detsembril oli Sulu külamajas võimalus kohtuda spordiajakirjanik Paavo Kivisega. Kokkuvõtet õhtu kohta saab lugeda 19.detsembri Märjamaa Nädalalehe 2.leheküljelt.

Kadripäevapidu Sulul 24.11.2012

Pidasime taas kadripidu. Õhtujuhiks oli palutud Hannes Sassi, kes nii oma teemakohase välimuse ja olekuga kui ka naljade-mängudega peorahva meelt lahutas. Toimus ka kadriloos. Päevatiitli sai Jüria, nagu ta enda nime selleks õhtuks oli kohandanud.

Ka teised kandidaadid olid väga veetlevad ja krapsid.

Muusikalise poole eest hoolitses pillimees Valdek Pärnumaalt, kelle lugude ajal tantsupõrand ikka lõbusalt kihas.

Maitsti kadritoitu.
Lapsed said peale tantsimise ka mängunurgas aega veeta.
Suur aitäh kõigile, kes leidsid aega peole tulla. Palju tänu neile, kes võtsid vaevaks kostüümis kohale ilmuda,sellega kõiki lõbustades ja peo ilmet kadrilikuks muutes.

Ajalugu

Küla oli endise Haimre mõisa küla. Sulu (Sulgel) küla mainiti juba piiriajamisel 25. nov. 1390. aastal, kui määrati kindlaks vasall Claves Üxküll’i Velise mõisa ja Märjamaa kihelkonna Sulu küla (M. Aitsamil mõis) tolleaegse valdaja vasall Kersten Kutslef’i vaalduste piir.(773)Järgmisena mainitakse siinset küla (Sullus od. Sulal) 1566. aastal.(774) Esialgne vana küla eksisteeris kuni ajavahemikuni 1795-1798, mil Haimre mõis siinse küla asemele oma karjamõisa rajas.
773Mihkel Aitsam „Vigala kihelkonna ajalugu“ käsikiri lk. 38
774Tallinna Ajaloomuuseum, f, 92, nim. 1, toimik 25,
register 295-339. lk. 132
Sergei Seeland „Velise valla ajaloost“ Velise 2005

*

1717-1795 töötas Sulu paberiveski. Jahuveski rentis mõisalt Tallinnast pärit Oloff Brandt ja ehitas selle ümber paberiveskiks.Sulu paberiveski 1938. aastal
*
1904 mõisa põldude „torutamine“

1908 Maad müüdi asutaludeks. Sulu karjamõis oli panditud Maapangale ja võlga ei suudetud tasuda.

1916 Jõele ehitati I sild. Ehitajaks Haimrest pärit mees – Jaan Riisman. Kogu materjal saeti käsitsi.

Sulu I silla ehitamine
*
1921 Jüri Tiits ostis koos taluga tellisetehase. Ta oli olnud Venemaal mitmes mõisas aednikuks ning rajas Tönki puukooli. Lisaks töötas ta veel õpetaja ja organistina.

Töngi tellisetehas
*

Jüri Tiits Töngi puukoolis istikute keskel
*
1930 Sulu naispere korraldas oma kuludega Möldriaasa talus toiduvalmistamise kursused. Foto ilmus ka Taluperenaises.

Kokanduskursused: taga (vasakult):Lydia Valler, Marie Mikkus, Luise Lemmik, Kõo Kalju, Meeri Kirsipuu, Evlalia Limberg; keskel (vasakult):Aleksander Lemmik, Tiina Luht, Liide Tiits, Liisi Tiits, Liisa Kalju, Alviine Akermann; ees (vasakult): Ann Lillemaa, ..?.., ..?.., juhendaja: M. Teenus.
*
1935 rajati telefoniliin Veliselt Sulule

„PREEDIK PUDIRULL’i“ tegelaskond 06.09.1936. aastal.Taga (vasakult):Eduard Tiits (etteütleja), Evlalia Limberg,Jüri Haak, Karl Tamberg, Aliise Haak; ees (vasakult):Jaan Limberg, Leonilla Limberg, Jaan Haak.
*
1940 elas külas 82 inimest ja külavanemaks oli Aleksander Valler

Aleksander Valler 1935. aastal
*

Keelpilliorkester: taga (vasakult): Georg Eduard Tiits, Valodja Kusmin,Jaan Gildeman, Georg Kusmin; ees (vasakult):Jüri Põikpuu, Paul Tiits, Ants Tõiste.
*
1949.a. kevadel loodi Sulu külast kolhoos „Nõukogude Eesti“. Suurus 430 ha, sellest põldu 154 ha. Kolhoosi esimees Otto Tiits, arveametnik Adam Kirsipuu, põllundusbrigadirid: Aleksander Lemmik, Jaan Limberg ja Paul Mikker. Esimesed karjatalitajad: Liina Haak, Agda Tamberg ja Velda Mikker. Lüpsikari asus endises mõisa karjalaudas, hobused Annil ja Jäntsis.

Sulu lauda lüpsinaised (vasakult): Agathe Tamberg, Aliide Parnabas, Neonilla Limberg, Liina Haak.Taga Jüri Põikpuu (1963)
*
1949 Sulu küla talud: Hiireoja ja Uduna liideti „ Sulevi“ kolhoosi ja Käriselja külaga.

1955 „Sädeme“ kolhoosist toodi elekter Kasemetsale, Rehele ja Mustikale, aasta hiljem Möldriaasale.

1958 valmis Sulu oma alajaam

1963 sai Velise-Haimre tee kruusakatte

1971 heakorrakonkursil anti välja 3 I kohta. Ühe I koha sai Adam Kirsipuu kodu.

1975 21.01. Jaan Limbergi 90. juubeli tähistamine ja austamisõhtu Velise kultuurimajas. Jaan oli Eesti NSV teeneline metsakasvataja, Eesti Looduskaitse Seltsi liige, väsimatu ühis- ja seltskonnategelane. Tema kirjutatud artiklid ilmusid rajoonilehes.

Jaan Limbergi (pildil paremal) 90. juubeli tähistamine Velise kultuurimajas (1975)
*
1976 valmis praegune Sulu sild

1979/80 Sulul maaparandus, tehakse kruusatee Sulult Jõeääre külla


1986 juuli keskel I küla kokkutulek Külaotsa talus. Korraldajad: Salme Raadik, Aliide ja Jaan Parnabas, Ellen Valler, Ilmar Valdek, Helje Põhinurm jt. Osalejaid oli 90 ringis.

1986.aasta kokkutulekul

1986. aasta kokkutuleku ühispilt
*
1991 juulis II küla kokkutulek

*

2003 Kihuna talu sai Kodu Kauniks konkursil II koha

*

2005 06.03. toimus Kihuna talus küla koosolek. Külavanemaks valiti Aile Pajula.

_____________________________________

Järgnevate sündmuste kohta leiate pildimaterjali

"Pilte Sulu küla tegemistest" teemanime alt.

Sõbrad